آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

پنجشنبه, 14 اوت 2014
 • United States
  United States, 131.253.36.197AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 10:44:39 — http://zendegi2009.blogfa.com/
سه‌شنبه, 12 اوت 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.225.87.222AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  WinXP (1280x720x24)
  Firefox 29.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Ask.com
  مسیر:
  • 15:03:20 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.225.87.222AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  WinXP (1280x720x24)
  Firefox 29.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Ask.com
  مسیر:
  • 15:03:20 — http://zendegi2009.blogfa.com/
شنبه, 09 اوت 2014
 • United States
  United States, 141.0.11.216AS39832 Opera Software ASA
  کاربر:
  Android (423x545x4)
  Opera 11.1 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleپیام سررفتن حوصله
  مسیر:
  • 22:25:24 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 22:25:24 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 22:25:12 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 141.0.11.216AS39832 Opera Software ASA
  کاربر:
  Android (423x545x4)
  Opera 11.1 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleپیام سررفتن حوصله
  مسیر:
  • 22:25:12 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 131.253.24.9AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 14:45:54 — داده نشده
 • United States
  United States, 65.55.213.45AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 03:03:01 — http://zendegi2009.blogfa.com/post-3.aspx
  • 03:02:59 — http://zendegi2009.blogfa.com/post-3.aspx
جمعه, 08 اوت 2014
 • United States
  United States, 131.253.24.11AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 18:02:09 — داده نشده
پنجشنبه, 07 اوت 2014
 • United States
  United States, 146.82.19.32AS3549 Level 3 Communications, Inc.
  کاربر:
  WinXP (1152x864x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googlemp3 تاغی ضالح اوغلی
  مسیر:
  • 01:47:01 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 146.82.19.32AS3549 Level 3 Communications, Inc.
  کاربر:
  WinXP (1152x864x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googlemp3 تاغی ضالح اوغلی
  مسیر:
  • 01:47:01 — http://zendegi2009.blogfa.com/
سه‌شنبه, 05 اوت 2014
 • United States
  United States, 66.249.65.74AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 19:55:52 — داده نشده
یکشنبه, 03 اوت 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 109.125.175.143AS49100 Pishgaman Toseeh Ertebatat Company (Private Joint-Stock)
  کاربر:
  Win7 (1366x768x32)
  Opera 11.6 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 18:21:45 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 18:21:44 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.100.139.94AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1360x768x24)
  Firefox 14.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleوبلاگ دانلود
  مسیر:
  • 12:01:42 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 12:01:40 — http://zendegi2009.blogfa.com/
جمعه, 01 اوت 2014
 • United States
  United States, 66.249.93.69AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Linux (1024x1024x24)
  Chrome 27.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:07:46 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 66.249.93.69AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Linux (1024x1024x24)
  Chrome 27.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:07:45 — http://zendegi2009.blogfa.com/
چهارشنبه, 30 ژوئیه 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.182.143.36AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Android (320x480x24)
  Chrome 18.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود آهنگ مردا این ور و زنها اونور.خواننده:
  مسیر:
  • 16:48:37 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.182.143.36AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Android (320x480x24)
  Chrome 18.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود آهنگ مردا این ور و زنها اونور.خواننده:
  مسیر:
  • 16:48:33 — http://zendegi2009.blogfa.com/
دوشنبه, 28 ژوئیه 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.224.155.175AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  Win7 (1280x720x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:37:50 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.224.155.175AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  Win7 (1280x720x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:37:50 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.88.101AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Ask.comدانلود اهنگ اینور دنیا...مهرداد
  مسیر:
  • 00:33:56 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 
تبليغ از طريق Gostats