آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

جمعه, 11 ژوئیه 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.117.74.162AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Linux (1024x600x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://zendegi2009.blogfa.com/8910.aspx
  مسیر:
  • 23:30:55 — http://zendegi2009.blogfa.com/8910.aspx
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.117.74.162AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Linux (1024x600x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://zendegi2009.blogfa.com/8910.aspx
  مسیر:
  • 23:30:53 — http://zendegi2009.blogfa.com/8910.aspx
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.239.127.197AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinXP (1152x864x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:03:58 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.239.127.197AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinXP (1152x864x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:03:58 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 141.0.11.99AS39832 Opera Software ASA
  کاربر:
  Opera 11.1 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود آهنگ چادرت رو دیدم از سرت افتاده محمد
  مسیر:
  • 01:34:25 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 141.0.11.99AS39832 Opera Software ASA
  کاربر:
  Opera 11.1 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود آهنگ چادرت رو دیدم از سرت افتاده محمد
  مسیر:
  • 01:34:25 — http://zendegi2009.blogfa.com/
چهارشنبه, 09 ژوئیه 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.236.134.87AS58224 Iran Telecommunication Company PJS
  کاربر:
  WinXP (1280x720x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 01:11:46 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.236.134.87AS58224 Iran Telecommunication Company PJS
  کاربر:
  WinXP (1280x720x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 01:11:40 — http://zendegi2009.blogfa.com/
سه‌شنبه, 08 ژوئیه 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.190.120.247AS59587 PJSC Fars Telecommunication Company
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود آهنگ مهرداد آسمانی مردا اینور
  مسیر:
  • 20:13:53 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.190.120.247AS59587 PJSC Fars Telecommunication Company
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود آهنگ مهرداد آسمانی مردا اینور
  مسیر:
  • 20:13:53 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 66.249.65.116AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 14:24:09 — داده نشده
دوشنبه, 07 ژوئیه 2014
 • United States
  United States, 199.30.24.38AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:51:23 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 23:51:10 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.20.4AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 16:07:32 — داده نشده
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.245.233.51AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Firefox 12.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://search.conduit.com/R...%D8%B1%DB%8C%20%DA%86%D8%A7%D8
  مسیر:
  • 15:07:05 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.245.233.51AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Firefox 12.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://search.conduit.com/R...%D8%B1%DB%8C%20%DA%86%D8%A7%D8
  مسیر:
  • 15:07:05 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.20.4AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 11:32:52 — داده نشده
شنبه, 05 ژوئیه 2014
 • Germany
  Germany, 212.224.119.182AS44066 First Colo GmbH
  کاربر:
  مسیر:
  • 15:21:52 — داده نشده
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.62.238.159AS16322 PARSONLINE Autonomous System
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Firefox 11.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود اهنگ محمد بختیاری چادرت رو دیدم �%
  مسیر:
  • 13:51:16 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.62.238.159AS16322 PARSONLINE Autonomous System
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Firefox 11.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود اهنگ محمد بختیاری چادرت رو دیدم �%
  مسیر:
  • 13:51:16 — http://zendegi2009.blogfa.com/
پنجشنبه, 03 ژوئیه 2014
 • United States
  United States, 198.211.101.178AS46652 ServerStack, Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 14:27:38 — داده نشده
 
تبليغ از طريق Gostats