آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://zendegi2009.blogfa.com/ — بزرگترین وبلاگ دانلود

Sat, 04 Apr 2015
 • United States
  United States, 207.46.13.64AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 07:06:38 — داده نشده
Sun, 22 Mar 2015
 • United States
  United States, 66.249.64.74AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 09:29:32 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 66.249.64.78AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 09:14:47 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Sat, 14 Mar 2015
 • United States
  United States, 199.30.24.36AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 04:37:19 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 04:37:06 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Fri, 13 Mar 2015
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 164.138.166.221AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Linux (800x480x32)
  Chrome 11.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Bing.comدانلود فشارسنج موباىلى راىگان
  مسیر:
  • 06:07:14 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 164.138.166.221AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Linux (800x480x32)
  Chrome 11.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Bing.comدانلود فشارسنج موباىلى راىگان
  مسیر:
  • 06:07:13 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Wed, 11 Mar 2015
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.180.58.88AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Android (1280x800x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:11:41 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.180.58.88AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Android (1280x800x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:11:41 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Tue, 10 Mar 2015
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.57.8.195AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win8.1 (1920x1080x24)
  Firefox 36.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 13:58:15 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.57.8.195AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win8.1 (1920x1080x24)
  Firefox 36.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 13:58:15 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Mon, 09 Mar 2015
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.213.185AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8 (1012x569x24)
  MSIE 10.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Ask.comویرایش و ساخت آسان تصاویر با Vertus Play With Pictures 1.0.8
  مسیر:
  • 23:49:03 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.213.185AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8 (1012x569x24)
  MSIE 10.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Ask.comویرایش و ساخت آسان تصاویر با Vertus Play With Pictures 1.0.8
  مسیر:
  • 23:49:03 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Sat, 07 Mar 2015
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.221.235.231AS51074 GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock)
  کاربر:
  Win7 (1280x1024x24)
  Chrome 40.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:48:33 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.221.235.231AS51074 GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock)
  کاربر:
  Win7 (1280x1024x24)
  Chrome 40.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:48:33 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Fri, 06 Mar 2015
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.223.108.47AS51074 GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock)
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 29.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 23:04:44 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.223.108.47AS51074 GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock)
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 29.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 23:04:44 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.226.53.38AS44498 Tosee Resan Pasargad Co. P.J.S
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:08:53 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.226.53.38AS44498 Tosee Resan Pasargad Co. P.J.S
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:08:53 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.25.208AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 12:59:57 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 12:59:44 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Tue, 03 Mar 2015
 • United States
  United States, 66.249.65.186AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 23:01:39 — http://zendegi2009.blogfa.com/post-12.aspx
 
تبليغ از طريق Gostats