آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://zendegi2009.blogfa.com/ — بزرگترین وبلاگ دانلود

پنجشنبه, 16 اكتبر 2014
 • United States
  United States, 131.253.24.10AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 06:56:51 — داده نشده
چهارشنبه, 15 اكتبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.34.59.240AS49103 Asre Enteghal Dadeha
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  Firefox 32.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:40:13 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 21:40:12 — http://zendegi2009.blogfa.com/
دوشنبه, 13 اكتبر 2014
 • United States
  United States, 199.30.24.235AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:15:15 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 21:15:00 — http://zendegi2009.blogfa.com/
دوشنبه, 06 اكتبر 2014
 • United States
  United States, 66.249.65.70AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 18:35:55 — داده نشده
 • United States
  United States, 66.249.65.78AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 17:31:28 — داده نشده
پنجشنبه, 02 اكتبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.250.70.73AS43754 Asiatech Data Transfer Inc. PLC
  کاربر:
  Android (320x534x32)
  Chrome 37.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 04:04:32 — http://zendegi2009.blogfa.com/8905.aspx
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.250.70.73AS43754 Asiatech Data Transfer Inc. PLC
  کاربر:
  Android (320x534x32)
  Chrome 37.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 04:04:32 — http://zendegi2009.blogfa.com/8905.aspx
چهارشنبه, 01 اكتبر 2014
 • United States
  United States, 65.49.68.193AS6939 Hurricane Electric, Inc.
  کاربر:
  Win7 (1280x800x24)
  Chrome 37.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 15:20:18 — http://zendegi2009.blogfa.com/8910.aspx
 • United States
  United States, 65.49.68.193AS6939 Hurricane Electric, Inc.
  کاربر:
  Win7 (1280x800x24)
  Chrome 37.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 15:20:17 — http://zendegi2009.blogfa.com/8910.aspx
 • United States
  United States, 199.30.24.117AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:55:03 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 03:54:49 — http://zendegi2009.blogfa.com/
دوشنبه, 29 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.178.121.101AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1280x1024x24)
  Firefox 32.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 15:18:30 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.178.121.101AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1280x1024x24)
  Firefox 32.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 15:18:29 — http://zendegi2009.blogfa.com/
یکشنبه, 28 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.244.248.233AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Netscape 5.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:32:59 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.244.248.233AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Netscape 5.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:32:59 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.24.254AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:25:15 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 00:25:14 — http://zendegi2009.blogfa.com/
پنجشنبه, 25 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.246.18AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Firefox 15.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://singing.rssnews.ir/%...%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87
  مسیر:
  • 17:13:26 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.246.18AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Firefox 15.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://singing.rssnews.ir/%...%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87
  مسیر:
  • 17:13:26 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 77.81.76.10AS48592 Shabakeh Gostar Dorna Cooperative Co.
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Ask.comدانلود فیلم خاندن کرمانجی سر کلاس
  مسیر:
  • 15:57:43 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 77.81.76.10AS48592 Shabakeh Gostar Dorna Cooperative Co.
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Ask.comدانلود فیلم خاندن کرمانجی سر کلاس
  مسیر:
  • 15:57:43 — http://zendegi2009.blogfa.com/
چهارشنبه, 24 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.225.30.38AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  Android (962x553x32)
  Chrome 35.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:26:01 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 
تبليغ از طريق Gostats