آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

یکشنبه, 03 اوت 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 109.125.175.143AS49100 Pishgaman Toseeh Ertebatat Company (Private Joint-Stock)
  کاربر:
  Win7 (1366x768x32)
  Opera 11.6 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 18:21:45 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 18:21:44 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.100.139.94AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1360x768x24)
  Firefox 14.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleوبلاگ دانلود
  مسیر:
  • 12:01:42 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 12:01:40 — http://zendegi2009.blogfa.com/
جمعه, 01 اوت 2014
 • United States
  United States, 66.249.93.69AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Linux (1024x1024x24)
  Chrome 27.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:07:46 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 66.249.93.69AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Linux (1024x1024x24)
  Chrome 27.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:07:45 — http://zendegi2009.blogfa.com/
چهارشنبه, 30 ژوئیه 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.182.143.36AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Android (320x480x24)
  Chrome 18.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود آهنگ مردا این ور و زنها اونور.خواننده:
  مسیر:
  • 16:48:37 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.182.143.36AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Android (320x480x24)
  Chrome 18.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود آهنگ مردا این ور و زنها اونور.خواننده:
  مسیر:
  • 16:48:33 — http://zendegi2009.blogfa.com/
دوشنبه, 28 ژوئیه 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.224.155.175AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  Win7 (1280x720x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:37:50 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.224.155.175AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  Win7 (1280x720x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:37:50 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.88.101AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Ask.comدانلود اهنگ اینور دنیا...مهرداد
  مسیر:
  • 00:33:56 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.88.101AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Ask.comدانلود اهنگ اینور دنیا...مهرداد
  مسیر:
  • 00:33:56 — http://zendegi2009.blogfa.com/
شنبه, 26 ژوئیه 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.98.162.159AS16322 PARSONLINE Autonomous System
  کاربر:
  iOS (320x568x32)
  Safari 5.3751 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleاستادادبيات رضافر
  مسیر:
  • 00:09:48 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.98.162.159AS16322 PARSONLINE Autonomous System
  کاربر:
  iOS (320x568x32)
  Safari 5.3751 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleاستادادبيات رضافر
  مسیر:
  • 00:09:48 — http://zendegi2009.blogfa.com/
سه‌شنبه, 22 ژوئیه 2014
 • United States
  United States, 66.249.74.244AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 00:49:51 — داده نشده
شنبه, 19 ژوئیه 2014
 • United States
  United States, 66.249.81.26AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Chrome 9.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:00:49 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 66.249.81.26AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Chrome 9.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:00:49 — http://zendegi2009.blogfa.com/
جمعه, 18 ژوئیه 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.176.224.156AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8 (1366x768x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 18:21:46 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.176.224.156AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8 (1366x768x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 18:21:46 — http://zendegi2009.blogfa.com/
چهارشنبه, 16 ژوئیه 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.99.124.100AS16322 PARSONLINE Autonomous System
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 12:45:52 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.99.124.100AS16322 PARSONLINE Autonomous System
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 12:45:48 — http://zendegi2009.blogfa.com/
دوشنبه, 14 ژوئیه 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.184.33.209AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win8 (1366x768x24)
  Chrome 35.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 18:22:09 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 18:21:19 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 
تبليغ از طريق Gostats