آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://zendegi2009.blogfa.com/ — بزرگترین وبلاگ دانلود

Wed, 31 Aug 2016
 • United States
  United States, 66.249.64.65AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 18:34:47 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.222.196.179AS57474 Nazhin Sepahan IT and data processing plc
  کاربر:
  Win7 (1920x1080x24)
  Chrome 52.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 08:48:21 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.222.196.179AS57474 Nazhin Sepahan IT and data processing plc
  کاربر:
  Win7 (1920x1080x24)
  Chrome 52.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 08:48:21 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Fri, 26 Aug 2016
 • United States
  United States, 204.79.180.83AS62540 Drake Holdings LLC
  کاربر:
  WinVista (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 10:46:43 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 204.79.180.68AS62540 Drake Holdings LLC
  کاربر:
  WinVista (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 10:46:43 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 204.79.180.16AS62540 Drake Holdings LLC
  کاربر:
  WinVista (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 07:38:58 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 204.79.180.97AS62540 Drake Holdings LLC
  کاربر:
  WinVista (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 07:38:50 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
Sat, 20 Aug 2016
 • United States
  United States, 157.55.39.89AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 16:57:38 — داده نشده
Tue, 09 Aug 2016
 • United States
  United States, 40.77.167.30AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 20:22:13 — داده نشده
Sat, 06 Aug 2016
 • United States
  United States, 131.253.25.133AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:22:23 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
  • 23:22:21 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
Fri, 05 Aug 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.158.50.47AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
  کاربر:
  Win7 (1440x900x24)
  Firefox 48.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://ganzagh1390.blogfa.com/
  مسیر:
  • 06:07:42 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.158.50.47AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
  کاربر:
  Win7 (1440x900x24)
  Firefox 48.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://ganzagh1390.blogfa.com/
  مسیر:
  • 06:07:42 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Sun, 31 Jul 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 185.130.79.254
  کاربر:
  Win7
  Chrome 41.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:18:47 — http://ssl.gostats.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.184.133.21AS60183 CyberSpace Research Institute
  کاربر:
  Win7
  MSIE 9.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:18:44 — http://ssl.gostats.com/
Thu, 28 Jul 2016
 • United States
  United States, 207.46.13.149AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 18:18:24 — داده نشده
Wed, 27 Jul 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.232.150.135AS59587 PJSC Fars Telecommunication Company
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  Firefox 12.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 11:23:52 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.232.150.135AS59587 PJSC Fars Telecommunication Company
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  Firefox 12.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 11:23:52 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Thu, 21 Jul 2016
 • United States
  United States, 66.249.69.184AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 13:50:43 — داده نشده
Wed, 20 Jul 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.122.13.188AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (320x570x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Googleهمسر حامد امجدی
  مسیر:
  • 18:02:18 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.122.13.188AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (320x570x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Googleهمسر حامد امجدی
  مسیر:
  • 18:02:16 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 
تبليغ از طريق Gostats