آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://zendegi2009.blogfa.com/ — بزرگترین وبلاگ دانلود

Tue, 28 Jun 2016
 • United States
  United States, 66.249.64.236AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 01:52:14 — داده نشده
Mon, 27 Jun 2016
 • United States
  United States, 66.249.64.176AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 10:48:11 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/post-5.aspx
Sat, 25 Jun 2016
 • United States
  United States, 131.253.25.187AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 10:15:02 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
Thu, 23 Jun 2016
 • United States
  United States, 66.102.9.89AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Linux (1024x1024x24)
  Chrome 27.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:38:39 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 66.102.9.89AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Linux (1024x1024x24)
  Chrome 27.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:38:39 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Wed, 22 Jun 2016
 • United States
  United States, 157.55.39.232AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 06:02:45 — داده نشده
Tue, 21 Jun 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.210.134.41AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  Chrome 41.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 13:03:22 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Sat, 18 Jun 2016
 • United States
  United States, 204.79.180.107AS62540 Drake Holdings LLC
  کاربر:
  Win7 (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 12:50:56 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
  • 12:50:56 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
Thu, 16 Jun 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.78.173.239AS16322 Pars Online PJS
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 51.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 19:35:49 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.78.173.239AS16322 Pars Online PJS
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 51.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 19:35:49 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.25.166AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:58:11 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
  • 15:58:01 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
Wed, 15 Jun 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 185.130.79.251
  کاربر:
  مسیر:
  • 05:34:49 — http://ssl.gostats.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 185.130.79.253
  کاربر:
  مسیر:
  • 05:34:48 — http://ssl.gostats.com/
Tue, 14 Jun 2016
 • United States
  United States, 207.46.13.40AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 07:10:02 — داده نشده
Sat, 11 Jun 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.121.117.253AS47796 Pardaz Gostar Ertebatat Berelian Limited Liability Company
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Chrome 49.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 15:36:40 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.121.117.253AS47796 Pardaz Gostar Ertebatat Berelian Limited Liability Company
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Chrome 49.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 15:36:40 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Thu, 02 Jun 2016
 • United States
  United States, 157.55.39.28AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 05:10:36 — داده نشده
Tue, 31 May 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 89.235.118.234AS43754 Asiatech Data Transfer Inc PLC
  کاربر:
  WinXP (800x600x24)
  Firefox 45.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:03:10 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 109.74.232.34AS30783 Rased Maral Ava Jonoob JSC
  کاربر:
  Win7 (1360x768x24)
  Chrome 50.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 14:59:04 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 109.74.232.34AS30783 Rased Maral Ava Jonoob JSC
  کاربر:
  Win7 (1360x768x24)
  Chrome 50.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 14:59:04 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 
تبليغ از طريق Gostats