آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://zendegi2009.blogfa.com/ — بزرگترین وبلاگ دانلود

Mon, 02 Feb 2015
 • United States
  United States, 66.249.79.37AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 14:48:26 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 66.249.79.45AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 13:41:46 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Fri, 30 Jan 2015
 • United States
  United States, 199.30.24.186AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:05:15 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 23:05:14 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 157.55.39.193AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 22:18:05 — داده نشده
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.176.35.7AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Android (480x800x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:53:17 — http://zendegi2009.blogfa.com/8905.aspx
  • 00:53:16 — http://zendegi2009.blogfa.com/8905.aspx
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.176.35.7AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Android (480x800x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:46:37 — http://zendegi2009.blogfa.com/8905.aspx
Wed, 28 Jan 2015
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.100.210.16AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Android (1280x800x32)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:31:25 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.100.210.16AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Android (1280x800x32)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:31:25 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.24.58AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 05:57:27 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 05:57:22 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Tue, 27 Jan 2015
 • United States
  United States, 65.55.210.70AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:16:56 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 00:16:55 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Mon, 26 Jan 2015
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.224.191.51AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Chrome 40.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 23:32:27 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.224.191.51AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Chrome 40.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 23:32:27 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 94.184.141.133AS60638 Informatics Services Corporation(Private Joint Stock)
  کاربر:
  Win7 (1440x900x24)
  Firefox 35.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 14:40:33 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 94.184.141.133AS60638 Informatics Services Corporation(Private Joint Stock)
  کاربر:
  Win7 (1440x900x24)
  Firefox 35.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 14:40:31 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.24.151AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:49:26 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 13:49:24 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Thu, 22 Jan 2015
 • United States
  United States, 199.30.24.245AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:32:30 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 13:32:20 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Mon, 19 Jan 2015
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 109.238.186.71AS48944 Khalij Ettela Resan Jonoub LTD
  کاربر:
  Win7 (1280x1024x24)
  Firefox 34.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 11:32:21 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 109.238.186.71AS48944 Khalij Ettela Resan Jonoub LTD
  کاربر:
  Win7 (1280x1024x24)
  Firefox 34.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 11:32:21 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Sun, 18 Jan 2015
 • United States
  United States, 65.55.210.76AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 08:44:43 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 08:44:41 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 65.55.211.244AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  WinVista (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 06:48:58 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 
تبليغ از طريق Gostats