آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

یکشنبه, 13 آوریل 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.159.32.127AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 27.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 23:46:13 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.159.32.127AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 27.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 23:46:12 — http://zendegi2009.blogfa.com/
شنبه, 12 آوریل 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.225.73.230AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  WinNT (1280x1024x24)
  Firefox 28.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:33:31 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.225.73.230AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  WinNT (1280x1024x24)
  Firefox 28.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:33:31 — http://zendegi2009.blogfa.com/
جمعه, 11 آوریل 2014
 • United States
  United States, 141.0.8.60AS39832 Opera Software ASA
  کاربر:
  Opera 11.1 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:00:48 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 141.0.8.60AS39832 Opera Software ASA
  کاربر:
  Opera 11.1 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:00:48 — http://zendegi2009.blogfa.com/
پنجشنبه, 10 آوریل 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.191.116.76AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Linux
  Safari 5.3430 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:55:14 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.191.116.76AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Linux
  Safari 5.3430 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:55:13 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 212.50.233.55AS42163 Rasaneh Esfahan Net
  کاربر:
  WinXP (1024x768x32)
  MSIE 6.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 11:49:02 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 212.50.233.55AS42163 Rasaneh Esfahan Net
  کاربر:
  WinXP (1024x768x32)
  MSIE 6.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 11:48:57 — http://zendegi2009.blogfa.com/
چهارشنبه, 09 آوریل 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.99.39.182AS16322 PARSONLINE Autonomous System
  کاربر:
  Safari 95.37.53 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:41:14 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.99.39.182AS16322 PARSONLINE Autonomous System
  کاربر:
  Safari 95.37.53 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:41:14 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Germany
  Germany, 141.76.45.35AS680 Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.
  کاربر:
  Win7 (1438x808x24)
  Netscape 5.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود خاله سوسکه تصویری شبکه من و تو
  مسیر:
  • 14:08:24 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Germany
  Germany, 141.76.45.35AS680 Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.
  کاربر:
  Win7 (1438x808x24)
  Netscape 5.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود خاله سوسکه تصویری شبکه من و تو
  مسیر:
  • 14:08:23 — http://zendegi2009.blogfa.com/
سه‌شنبه, 08 آوریل 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.124.69.19AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Safari 4.2 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 09:18:40 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.124.69.19AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Safari 4.2 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 09:18:26 — http://zendegi2009.blogfa.com/
دوشنبه, 07 آوریل 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.179.122.50AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7 (1360x768x24)
  Firefox 28.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 22:01:43 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.179.122.50AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7 (1360x768x24)
  Firefox 28.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 22:01:43 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.68.218.167AS21321 Areti Internet Ltd.
  کاربر:
  Win7 (1360x768x24)
  Firefox 28.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:21:43 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 21:21:41 — http://zendegi2009.blogfa.com/
شنبه, 05 آوریل 2014
 • United States
  United States, 23.236.124.152AS37958 Beijing Blue I.T Technologies Co.,Ltd.
  کاربر:
  ارجاع دهنده:
  Google���ǐ ������
  مسیر:
  • 14:32:27 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 14:32:27 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 
تبليغ از طريق Gostats