آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://zendegi2009.blogfa.com/ — بزرگترین وبلاگ دانلود

سه‌شنبه, 11 نوامبر 2014
 • United States
  United States, 69.22.169.3AS4436 nLayer Communications, Inc.
  کاربر:
  Android (1080x1920x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 06:46:19 — http://zendegi2009.blogfa.com/
دوشنبه, 10 نوامبر 2014
 • United States
  United States, 66.249.65.70AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 15:50:27 — داده نشده
 • United States
  United States, 66.249.65.70AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 15:50:18 — داده نشده
 • United States
  United States, 66.249.65.107AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 07:53:23 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.25.155AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 05:37:41 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 05:37:38 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 66.249.65.111AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 01:34:26 — http://zendegi2009.blogfa.com/
یکشنبه, 09 نوامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.232.96.143AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Chrome 37.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:59:51 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.232.96.143AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Chrome 37.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:59:51 — http://zendegi2009.blogfa.com/
جمعه, 07 نوامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.158.183.51AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 38.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 22:49:49 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.158.183.51AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 38.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 22:49:49 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.181.225.41AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7 (1024x768x32)
  MSIE 8.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:30:30 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.181.225.41AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7 (1024x768x32)
  MSIE 8.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:30:30 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 207.46.13.140AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 20:10:58 — داده نشده
 • United States
  United States, 65.55.213.44AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  WinVista (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 02:39:36 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 02:39:35 — http://zendegi2009.blogfa.com/
یکشنبه, 02 نوامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.200.197.198AS59628 Telecommunications Company of Golestan province PJS
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 33.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 12:04:33 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.200.197.198AS59628 Telecommunications Company of Golestan province PJS
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 33.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 12:04:33 — http://zendegi2009.blogfa.com/
شنبه, 01 نوامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 37.254.39.15AS58085 Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Chrome 38.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:47:29 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 37.254.39.15AS58085 Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Chrome 38.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:47:29 — http://zendegi2009.blogfa.com/
جمعه, 31 اكتبر 2014
 • United States
  United States, 199.30.25.197AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:46:28 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 22:45:49 — http://zendegi2009.blogfa.com/
سه‌شنبه, 28 اكتبر 2014
 • United States
  United States, 66.249.65.70AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 21:43:57 — داده نشده
 
تبليغ از طريق Gostats