آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://zendegi2009.blogfa.com/ — بزرگترین وبلاگ دانلود

Wed, 11 May 2016
 • United States
  United States, 66.249.66.20AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 16:03:15 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/archive.aspx
Mon, 09 May 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.180.36.225AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  Chrome 50.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 12:14:05 — http://zendegi2009.blogfa.com/8905.aspx
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.180.36.225AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  Chrome 50.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 12:14:05 — http://zendegi2009.blogfa.com/8905.aspx
Thu, 05 May 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.158.46.132AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
  کاربر:
  Android (600x1024x32)
  Chrome 50.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:17:33 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.158.46.132AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
  کاربر:
  Android (600x1024x32)
  Chrome 50.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:17:33 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Wed, 04 May 2016
 • Argentina
  Argentina, 186.130.108.216AS22927 Telefonica de Argentina
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Chrome 50.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 07:52:18 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Argentina
  Argentina, 186.130.108.216AS22927 Telefonica de Argentina
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Chrome 50.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 07:52:18 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Tue, 03 May 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 81.12.97.33AS56687 Nimad Rah Khoozestan PLC
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 46.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 19:46:00 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 81.12.97.33AS56687 Nimad Rah Khoozestan PLC
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 46.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 19:46:00 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 66.249.66.14AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 14:25:13 — http://zendegi2009.blogfa.com/9108.aspx
 • United States
  United States, 66.249.66.17AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 13:45:27 — http://zendegi2009.blogfa.com/9108.aspx
Mon, 02 May 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 94.183.189.160AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Android (360x592x32)
  Chrome 28.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 00:17:52 — https://www.google.com/
  • 00:17:52 — https://www.google.com/
  • 00:16:10 — https://www.google.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 94.183.189.160AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Android (360x592x32)
  Chrome 28.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 00:16:10 — https://www.google.com/
Sat, 30 Apr 2016
 • United States
  United States, 207.46.13.77AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 09:13:47 — داده نشده
Fri, 29 Apr 2016
 • United States
  United States, 65.55.210.196AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 10:10:08 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
  • 10:10:07 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 204.79.180.29AS62540 Drake Holdings LLC
  کاربر:
  WinVista (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 09:31:48 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
  • 09:31:47 — http://www.zendegi2009.blogfa.com/
Fri, 22 Apr 2016
 • India
  India, 117.196.217.163AS9829 National Internet Backbone
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 45.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 15:48:14 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • India
  India, 117.196.217.163AS9829 National Internet Backbone
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 45.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 15:48:14 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Thu, 21 Apr 2016
 • United States
  United States, 66.249.69.241AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 22:37:27 — داده نشده
Tue, 19 Apr 2016
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.184.130.33AS60183 CyberSpace Research Institute
  کاربر:
  مسیر:
  • 05:47:12 — http://ssl.gostats.com/
 
تبليغ از طريق Gostats