آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

شنبه, 06 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.99.215.30AS16322 PARSONLINE Autonomous System
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 10:25:10 — http://zendegi2009.blogfa.com/
دوشنبه, 01 سپتامبر 2014
 • United States
  United States, 66.249.65.154AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 23:10:29 — داده نشده
یکشنبه, 31 اوت 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.69.16AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 18:24:47 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.69.16AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 18:24:44 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.247.56.21AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Firefox 31.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 10:12:07 — http://zendegi2009.blogfa.com/
شنبه, 30 اوت 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.237.214.15AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Android (480x800x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 16:44:40 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.237.214.15AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Android (480x800x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 16:44:36 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 176.123.92.33AS59506 Fars Province University of Medical Science and Health Care Services
  کاربر:
  Win7 (683x512x32)
  MSIE 8.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:19:48 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 176.123.92.33AS59506 Fars Province University of Medical Science and Health Care Services
  کاربر:
  Win7 (683x512x32)
  MSIE 8.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:19:44 — http://zendegi2009.blogfa.com/
پنجشنبه, 28 اوت 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.245.31.211AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinXP (1360x768x24)
  Firefox 32.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 13:12:08 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.245.31.211AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinXP (1360x768x24)
  Firefox 32.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 13:12:08 — http://zendegi2009.blogfa.com/
چهارشنبه, 27 اوت 2014
 • United States
  United States, 131.253.24.100AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 13:39:00 — http://zendegi2009.blogfa.com/post-2.aspx
  • 13:38:58 — http://zendegi2009.blogfa.com/post-2.aspx
پنجشنبه, 21 اوت 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.245.163.167AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7 (1366x768x32)
  Opera 19.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 12:38:06 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.245.163.167AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7 (1366x768x32)
  Opera 19.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 12:38:06 — http://zendegi2009.blogfa.com/
چهارشنبه, 20 اوت 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.185.176.42AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7 (1360x768x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 01:28:40 — http://zendegi2009.blogfa.com/
دوشنبه, 18 اوت 2014
 • United States
  United States, 131.253.24.156AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  WinVista (1024x768x32)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 22:29:37 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 22:29:35 — http://zendegi2009.blogfa.com/
یکشنبه, 17 اوت 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.179.91.174AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:54:16 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.179.91.174AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:54:04 — http://zendegi2009.blogfa.com/
جمعه, 15 اوت 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.235.231.28AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 15:11:48 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.235.231.28AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 15:11:48 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 
تبليغ از طريق Gostats