آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://zendegi2009.blogfa.com/ — بزرگترین وبلاگ دانلود

دوشنبه, 29 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.178.121.101AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1280x1024x24)
  Firefox 32.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 15:18:29 — http://zendegi2009.blogfa.com/
یکشنبه, 28 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.244.248.233AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Netscape 5.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:32:59 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.244.248.233AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Netscape 5.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:32:59 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.24.254AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:25:15 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 00:25:14 — http://zendegi2009.blogfa.com/
پنجشنبه, 25 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.246.18AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Firefox 15.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://singing.rssnews.ir/%...%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87
  مسیر:
  • 17:13:26 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.246.18AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Firefox 15.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://singing.rssnews.ir/%...%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87
  مسیر:
  • 17:13:26 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 77.81.76.10AS48592 Shabakeh Gostar Dorna Cooperative Co.
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Ask.comدانلود فیلم خاندن کرمانجی سر کلاس
  مسیر:
  • 15:57:43 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 77.81.76.10AS48592 Shabakeh Gostar Dorna Cooperative Co.
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Ask.comدانلود فیلم خاندن کرمانجی سر کلاس
  مسیر:
  • 15:57:43 — http://zendegi2009.blogfa.com/
چهارشنبه, 24 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.225.30.38AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  Android (962x553x32)
  Chrome 35.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:26:01 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.225.30.38AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  Android (962x553x32)
  Chrome 35.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:26:01 — http://zendegi2009.blogfa.com/
سه‌شنبه, 23 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.236.117.216AS58224 Iran Telecommunication Company PJS
  کاربر:
  Android (540x960x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://singing.rssnews.ir/%...D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
  مسیر:
  • 14:02:28 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.236.117.216AS58224 Iran Telecommunication Company PJS
  کاربر:
  Android (540x960x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://singing.rssnews.ir/%...D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
  مسیر:
  • 14:02:28 — http://zendegi2009.blogfa.com/
یکشنبه, 21 سپتامبر 2014
 • United States
  United States, 37.228.111.142AS39832 Opera Software ASA
  کاربر:
  Android (317x443x4)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود عکس های تکون بخر
  مسیر:
  • 18:18:19 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 37.228.111.142AS39832 Opera Software ASA
  کاربر:
  Android (317x443x4)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود عکس های تکون بخر
  مسیر:
  • 18:18:19 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.221.193.42AS51074 GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock)
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.tejaratgah.com/8...7addb89c98247d7f2b0b01-10.html
  مسیر:
  • 16:20:21 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.221.193.42AS51074 GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock)
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 30.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.tejaratgah.com/8...7addb89c98247d7f2b0b01-10.html
  مسیر:
  • 16:20:21 — http://zendegi2009.blogfa.com/
دوشنبه, 15 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 37.114.255.230AS51074 GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock)
  کاربر:
  Android (480x800x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googlefarhang 2 usb.blogfa.com
  مسیر:
  • 12:27:43 — http://zendegi2009.blogfa.com/
شنبه, 13 سپتامبر 2014
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.161.127.127AS43754 Asiatech Data Transfer Inc. PLC
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 32.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://singing.rssnews.ir/%...D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
  مسیر:
  • 18:02:42 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.161.127.127AS43754 Asiatech Data Transfer Inc. PLC
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 32.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://singing.rssnews.ir/%...D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86
  مسیر:
  • 18:02:41 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.20.2AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 15:09:12 — داده نشده
 
تبليغ از طريق Gostats