آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://zendegi2009.blogfa.com/ — بزرگترین وبلاگ دانلود

Sun, 04 Jan 2015
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.247.32.206AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  MSIE 9.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 13:17:06 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.25.13AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 09:38:33 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 09:38:22 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Sat, 03 Jan 2015
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 89.41.225.76AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint
  کاربر:
  Unix (888x1246x16)
  Safari 5.331 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود اهنگ جدید اونور مرزی
  مسیر:
  • 23:30:21 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 89.41.225.76AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint
  کاربر:
  Unix (888x1246x16)
  Safari 5.331 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Googleدانلود اهنگ جدید اونور مرزی
  مسیر:
  • 23:30:21 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Thu, 01 Jan 2015
 • United States
  United States, 66.249.67.29AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 16:07:37 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 66.249.67.37AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 16:06:57 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Tue, 30 Dec 2014
 • Egypt
  Egypt, 41.42.196.34AS8452 TE Data
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Chrome 39.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 22:47:18 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 22:47:11 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Egypt
  Egypt, 41.42.196.34AS8452 TE Data
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Chrome 39.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 22:14:27 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 199.30.25.184AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 07:28:31 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 07:28:15 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Mon, 29 Dec 2014
 • United States
  United States, 199.30.25.69AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:03:52 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 15:03:42 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Thu, 25 Dec 2014
 • United States
  United States, 157.55.39.196AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 19:09:40 — داده نشده
 • United States
  United States, 157.55.39.196AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 00:40:39 — داده نشده
Wed, 24 Dec 2014
 • United States
  United States, 199.30.24.192AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:13:47 — http://zendegi2009.blogfa.com/
  • 14:13:39 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Tue, 23 Dec 2014
 • Anonymous Proxy
  Anonymous Proxy, 206.173.221.95AS2828 XO Communications
  کاربر:
  Linux (360x640x24)
  Chrome 30.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:44:17 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • Anonymous Proxy
  Anonymous Proxy, 206.173.221.95AS2828 XO Communications
  کاربر:
  Linux (360x640x24)
  Chrome 30.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 16:44:16 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Fri, 19 Dec 2014
 • Romania
  Romania, 79.112.68.137AS8708 RCS & RDS SA
  کاربر:
  WinVista
  Firefox 3.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:43:17 — داده نشده
 • Romania
  Romania, 79.112.96.249AS8708 RCS & RDS SA
  کاربر:
  WinVista
  Firefox 3.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:43:10 — داده نشده
Thu, 18 Dec 2014
 • United States
  United States, 37.228.107.106AS39832 Opera Software ASA
  کاربر:
  Android (300x371x4)
  Opera 11.1 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:50:22 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 • United States
  United States, 37.228.107.106AS39832 Opera Software ASA
  کاربر:
  Android (300x371x4)
  Opera 11.1 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:50:14 — http://zendegi2009.blogfa.com/
Mon, 15 Dec 2014
 • Netherlands
  Netherlands, 93.174.94.5AS29073 Ecatel Network
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 15.0 (JavaScript: 1.8, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 21:55:55 — http://zendegi2009.blogfa.com/
 
تبليغ از طريق Gostats